So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • PIX-506E-BUN-K9
  Cisco PIX 506E - security appliance PIX 506E 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 2 FE Ports, 3DES/AES)

  PIX-506E-BUN-K9

  Cisco PIX 506E - security appliance PIX 506E 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 2 FE Ports, 3DES/AES)

  28.539.000 đ

  PIX-506E-BUN-K9
  Giá bán:28.539.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 506E - security appliance PIX 506E 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 2 FE Ports, 3DES/AES)
 • PIX-501-UL-BUN-K9
  PIX 501-UL Bundle (Chassis, SW, Unlimited Users, 3DES/AES)

  PIX-501-UL-BUN-K9

  PIX 501-UL Bundle (Chassis, SW, Unlimited Users, 3DES/AES)

  21.818.000 đ

  PIX-501-UL-BUN-K9
  Giá bán:21.818.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  PIX 501-UL Bundle (Chassis, SW, Unlimited Users, 3DES/AES)
 • PIX-525-R-BUN
  Cisco PIX 525 Restricted Bundle - security appliance

  PIX-525-R-BUN

  Cisco PIX 525 Restricted Bundle - security appliance

  195.909.000 đ

  PIX-525-R-BUN
  Giá bán:195.909.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 525 Restricted Bundle - security appliance
 • PIX-515E-FO-FE-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 6 FE,VAC+)

  PIX-515E-FO-FE-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 6 FE,VAC+)

  64.399.000 đ

  PIX-515E-FO-FE-BUN
  Giá bán:64.399.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 6 FE,VAC+)
 • PIX-515E-AA-FE-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(SW, Act/Act FO License, VAC+, 6 FE)

  PIX-515E-AA-FE-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(SW, Act/Act FO License, VAC+, 6 FE)

  98.679 đ

  PIX-515E-AA-FE-BUN
  Giá bán:98.679 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(SW, Act/Act FO License, VAC+, 6 FE)
 • PIX-525-UR-BUN
  Cisco PIX 525 Unrestricted Bundle - security appliance(Chassis,Unrestricted SW,2 FE Ports,VAC+)

  PIX-525-UR-BUN

  Cisco PIX 525 Unrestricted Bundle - security appliance(Chassis,Unrestricted SW,2 FE Ports,VAC+)

  262.899.000 đ

  PIX-525-UR-BUN
  Giá bán:262.899.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 525 Unrestricted Bundle - security appliance(Chassis,Unrestricted SW,2 FE Ports,VAC+)
 • PIX-501-BUN-K9
  Cisco PIX 501 - security appliance 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 10 Users, 3DES/AES)

  PIX-501-BUN-K9

  Cisco PIX 501 - security appliance 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 10 Users, 3DES/AES)

  15.099.000 đ

  PIX-501-BUN-K9
  Giá bán:15.099.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 501 - security appliance 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 10 Users, 3DES/AES)
 • PIX-501-50-BUN-K9
  Cisco PIX 501 - security appliance PIX 515E-UR-FE Bundle (Chas,Unrestricted SW,128MB,6 FE,VAC+)

  PIX-501-50-BUN-K9

  Cisco PIX 501 - security appliance PIX 515E-UR-FE Bundle (Chas,Unrestricted SW,128MB,6 FE,VAC+)

  133.199.000 đ

  PIX-501-50-BUN-K9
  Giá bán:133.199.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 501 - security appliance PIX 515E-UR-FE Bundle (Chas,Unrestricted SW,128MB,6 FE,VAC+)
 • PIX-515E-UR-BUN
  Cisco PIX 515E Unrestricted Bundle - security appliance (Chas, Unrestricted SW, 128MB, 2 FE,VAC+)

  PIX-515E-UR-BUN

  Cisco PIX 515E Unrestricted Bundle - security appliance (Chas, Unrestricted SW, 128MB, 2 FE,VAC+)

  127.239.000 đ

  PIX-515E-UR-BUN
  Giá bán:127.239.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Unrestricted Bundle - security appliance (Chas, Unrestricted SW, 128MB, 2 FE,VAC+)
 • PIX-515E-R-DMZ-BUN
  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 3 FE Ports)

  PIX-515E-R-DMZ-BUN

  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 3 FE Ports)

  68.639.000 đ

  PIX-515E-R-DMZ-BUN
  Giá bán:68.639.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 3 FE Ports)
 • PIX-515E-R-BUN
  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)

  PIX-515E-R-BUN

  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)

  65.399.000 đ

  PIX-515E-R-BUN
  Giá bán:65.399.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Restricted Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)
 • PIX-515E-DC-R-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)

  PIX-515E-DC-R-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)

  82.099.000 đ

  PIX-515E-DC-R-BUN
  Giá bán:82.099.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports)
 • PIX-515E-DC-FO-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)

  PIX-515E-DC-FO-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)

  73.269.000 đ

  PIX-515E-DC-FO-BUN
  Giá bán:73.269.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance (Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)
 • CISCO PIX-515E-DC-UR-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas,Unrestricted SW,128MB,2 FE,VAC+)

  CISCO PIX-515E-DC-UR-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas,Unrestricted SW,128MB,2 FE,VAC+)

  143.829.000 đ

  CISCO PIX-515E-DC-UR-BUN
  Giá bán:143.829.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas,Unrestricted SW,128MB,2 FE,VAC+)
 • CISCO PIX-515E-FO-BUN
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)

  CISCO PIX-515E-FO-BUN

  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)

  56.889.000 đ

  CISCO PIX-515E-FO-BUN
  Giá bán:56.889.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Cisco PIX 515E Failover Bundle - security appliance(Chas, Failover SW, 128MB, 2 FE, VAC+)
090 349 6668