So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • CISCO 7206VXR/NPE-G1
  Thiết bị mạng Cisco 7206VXR / NPE-G1 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7200VXR NPE-G1 , sản phẩm thế hệ mới của Router Cisco 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G1) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.

  CISCO 7206VXR/NPE-G1

  Thiết bị mạng Cisco 7206VXR / NPE-G1 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash Bộ định …

  Liên hệ

  CISCO 7206VXR/NPE-G1
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco 7206VXR / NPE-G1 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7200VXR NPE-G1 , sản phẩm thế hệ mới của Router Cisco 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G1) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.
 • CISCO 7204VXR/400
  Thiết bị mạng Cisco 7204VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2FE/E Ports
  Thiết bị định tuyến Cisco 7200 Series VPN 7204VXR / 400 cung cấp các cấu hình phần cứng cụ thể được tối ưu hóa cho các ứng dụng VPN site-to-site và cấu trúc mạng, đồng thời thiết lập chuẩn cho cấu hình phần cứng linh hoạt, khả năng nâng cấp và bảo vệ đầu tư. có kích thước nhỏ hơn 64 bit.

  CISCO 7204VXR/400

  Thiết bị mạng Cisco 7204VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2FE/E Ports Thiết bị định …

  Liên hệ

  CISCO 7204VXR/400
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco 7204VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2FE/E Ports
  Thiết bị định tuyến Cisco 7200 Series VPN 7204VXR / 400 cung cấp các cấu hình phần cứng cụ thể được tối ưu hóa cho các ứng dụng VPN site-to-site và cấu trúc mạng, đồng thời thiết lập chuẩn cho cấu hình phần cứng linh hoạt, khả năng nâng cấp và bảo vệ đầu tư. có kích thước nhỏ hơn 64 bit.
 • CISCO 7206VXR/NPE-G2
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7206VXR / NPE-G2 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco Router 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.

  CISCO 7206VXR/NPE-G2

  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash Bộ định …

  Liên hệ

  CISCO 7206VXR/NPE-G2
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7206VXR / NPE-G2 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco Router 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.
 • CISCO 7206VXR/NPE-G2
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7206VXR / NPE-G2 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco Router 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.

  CISCO 7206VXR/NPE-G2

  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash Bộ định …

  Liên hệ

  CISCO 7206VXR/NPE-G2
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR / NPE-G2 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7206VXR / NPE-G2 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco Router 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.
 • CISCO 7201
  Thiết bị mạng Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7201 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.

  CISCO 7201

  Thiết bị mạng Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash Bộ định tuyến Cisco 7201 , sản …

  Liên hệ

  CISCO 7201
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash
  Bộ định tuyến Cisco 7201 , sản phẩm thế hệ mới của Cisco 7200 Series với bộ định tuyến hình dạng nhỏ gọn 1RU mới không chỉ cung cấp hiệu suất cao thông qua công cụ xử lý mạng cố định tích hợp (NPE-G2) mà còn là giải pháp định tuyến tiêu thụ điện năng thấp.
 • CISCO 7206VXR
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR, 6-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software
  Thiết bị định tuyến Router CISCO 7206VXR thuộc dòng sản phẩm Cisco 7200 Series cùng với 7204VXR là một trong 2 sự lựa chọn thích hợp mang đến tính linh hoạt khi triển khai. Cisco 7206VXR cung cấp hiệu năng định tuyến lên tới 2Mpps và kết hợp với đó là các chức năng trao đổi đa dịch vụ MIX.

  CISCO 7206VXR

  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR, 6-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software Thiết bị định …

  Liên hệ

  CISCO 7206VXR
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco  7206VXR, 6-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software
  Thiết bị định tuyến Router CISCO 7206VXR thuộc dòng sản phẩm Cisco 7200 Series cùng với 7204VXR là một trong 2 sự lựa chọn thích hợp mang đến tính linh hoạt khi triển khai. Cisco 7206VXR cung cấp hiệu năng định tuyến lên tới 2Mpps và kết hợp với đó là các chức năng trao đổi đa dịch vụ MIX.
 • CISCO 7204VXR
  Thiết bị mạng Cisco  Router 7204VXR, 4-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software
  Thiết bị định tuyến Router Cisco 7204VXR thuộc dòng sản phẩm Cisco 7200 Series cùng với 7206VXR là một trong 2 sự lựa chọn thích hợp mang đến tính linh hoạt khi triển khai. Cisco 7204VXR cung cấp hiệu năng định tuyến lên tới 2Mpps và kết hợp với đó là các chức năng trao đổi đa dịch vụ MIX.

  CISCO 7204VXR

  Thiết bị mạng Cisco  Router 7204VXR, 4-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software Thiết bị định tuyến …

  Liên hệ

  CISCO 7204VXR
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco  Router 7204VXR, 4-slot chassis, 1 AC Supply w/IP Software
  Thiết bị định tuyến Router Cisco 7204VXR thuộc dòng sản phẩm Cisco 7200 Series cùng với 7206VXR là một trong 2 sự lựa chọn thích hợp mang đến tính linh hoạt khi triển khai. Cisco 7204VXR cung cấp hiệu năng định tuyến lên tới 2Mpps và kết hợp với đó là các chức năng trao đổi đa dịch vụ MIX.
090 349 6668