So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • EX-SFP-1GE-T
   
  Thiết bị mạng juniper SFP 10/100/1000BASE-T copper; RJ-45 connector;
  100m reach on UTP
  SFP Module Juniper EX-SFP-1GE-T SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics 850nm 550m transmission on Multi mode Transceiver
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-T là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Multimode với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 550m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 
  Module juniper EX-SFP-1GE-T là module quang Multi Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode.  

  EX-SFP-1GE-T

    Thiết bị mạng juniper SFP 10/100/1000BASE-T copper; RJ-45 connector; 100m reach on UTP SFP …

  Liên hệ

  EX-SFP-1GE-T
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
   
  Thiết bị mạng juniper SFP 10/100/1000BASE-T copper; RJ-45 connector;
  100m reach on UTP
  SFP Module Juniper EX-SFP-1GE-T SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics 850nm 550m transmission on Multi mode Transceiver
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-T là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Multimode với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 550m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 
  Module juniper EX-SFP-1GE-T là module quang Multi Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode.  
 • EX-SFP-1GE-SX
   
  Thiết bị mạng juniper SFP Module Juniper EX-SFP-1GE-SX SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics 850nm 550m transmission on Multi mode Transceiver
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-SX là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Multimode juniper  với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 550m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 
  Module EX-SFP-1GE-SX là module quang Multi Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode.

  EX-SFP-1GE-SX

    Thiết bị mạng juniper SFP Module Juniper EX-SFP-1GE-SX SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics …

  Liên hệ

  EX-SFP-1GE-SX
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
   
  Thiết bị mạng juniper SFP Module Juniper EX-SFP-1GE-SX SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics 850nm 550m transmission on Multi mode Transceiver
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-SX là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Multimode juniper  với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 550m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 
  Module EX-SFP-1GE-SX là module quang Multi Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode.
 • EX-SFP-1GE-LX
  Thiết bị mạng juniper SFP Module juniper  EX-SFP-1GE-LX SFP 1000Base-LX 1310nm 10km SMF
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-LX là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Singlemode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 

  Module EX-SFP-1GE-LX là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode. 

  EX-SFP-1GE-LX

  Thiết bị mạng juniper SFP Module juniper  EX-SFP-1GE-LX SFP 1000Base-LX 1310nm 10km SMF Module SFP …

  Liên hệ

  EX-SFP-1GE-LX
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper SFP Module juniper  EX-SFP-1GE-LX SFP 1000Base-LX 1310nm 10km SMF
  Module SFP Juniper EX-SFP-1GE-LX là thiết bị chuyên dụng dành cho môi trường truyền dẫn Singlemode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ - LC Duplex). 

  Module EX-SFP-1GE-LX là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multimode. 
 • EX-SFP-1GE-LH
  Module quang juniper  EX-SFP-1GE-LH​  là SFP cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 70KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-1GE-LH là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail)  phải là Single Mode.

  EX-SFP-1GE-LH

  Module quang juniper  EX-SFP-1GE-LH​  là SFP cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là …

  Liên hệ

  EX-SFP-1GE-LH
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang juniper  EX-SFP-1GE-LH​  là SFP cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 70KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-1GE-LH là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail)  phải là Single Mode.
 • EX-SFP-1GE-LX40K
  Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics 1310nm for 40 km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LX40K​  là SFP cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-1GE-LX40K là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.

  EX-SFP-1GE-LX40K

  Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics 1310nm for 40 km …

  Liên hệ

  EX-SFP-1GE-LX40K
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics 1310nm for 40 km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LX40K​  là SFP cho môi trường truyền dẫn single Mode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40KM, sử dụng đầu kết nối LC/LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-1GE-LX40K là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.
 • EX-SFP-GE10KT13R14
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R14 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx 1310nm/Rx 1490nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R14 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1490nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT13R14 là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  

  EX-SFP-GE10KT13R14

  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R14 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx 1310nm/Rx 1490nm …

  Liên hệ

  EX-SFP-GE10KT13R14
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R14 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx 1310nm/Rx 1490nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R14 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1490nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT13R14 là module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
 • EX-SFP-GE10KT13R15
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R15 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT13R15 là Module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
   

  EX-SFP-GE10KT13R15

  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm …

  Liên hệ

  EX-SFP-GE10KT13R15
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT13R15 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT13R15 là Module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
   
 • EX-SFP-GE10KT14R13
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT14R13 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1490nm/Rx1310nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT14R13 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1490nm/Rx 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT14R13 là Module  quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  

  EX-SFP-GE10KT14R13

  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT14R13 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1490nm/Rx1310nm …

  Liên hệ

  EX-SFP-GE10KT14R13
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT14R13 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1490nm/Rx1310nm 10km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE10KT14R13 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1490nm/Rx 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE10KT14R13 là Module  quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
 • EX-SFP-GE40KT13R15
  Module quang Juniper EX-SFP-GE40KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm 40km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE40KT13R15 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE40KT13R15 là Module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
   

  EX-SFP-GE40KT13R15

  Module quang Juniper EX-SFP-GE40KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm …

  Liên hệ

  EX-SFP-GE40KT13R15
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Module quang Juniper EX-SFP-GE40KT13R15 SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics Tx1310nm/Rx1550nm 40km Single Mode Transceiver
  Module quang Juniper EX-SFP-GE40KT13R15 là SFP cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là Tx 1310nm/Rx 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40km, sử dụng đầu kết nối LC (đầu nhỏ). Vì SFP EX-SFP-GE40KT13R15 là Module quang Single Mode do vậy để đảm bảo SFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Single Mode.  
   
 • SRX-MP-1T1E1-R
  Thiết bị mạng juniper 1 port T1E1, MPIM form factor supported on SRX320,
  SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS complaint

  SRX-MP-1T1E1-R

  Thiết bị mạng juniper 1 port T1E1, MPIM form factor supported on SRX320, SRX340, SRX345 and …

  Liên hệ

  SRX-MP-1T1E1-R
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper 1 port T1E1, MPIM form factor supported on SRX320,
  SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS complaint
 • SRX-MP-1VDSL2-R
  Thiết bị mạng juniper  1 port VDSL2 (backward compatible with ADSL /
  ADSL2+), MPIM form factor supported on SRX320,
  SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS complaint

  SRX-MP-1VDSL2-R

  Thiết bị mạng juniper  1 port VDSL2 (backward compatible with ADSL / ADSL2+), MPIM form factor …

  Liên hệ

  SRX-MP-1VDSL2-R
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper  1 port VDSL2 (backward compatible with ADSL /
  ADSL2+), MPIM form factor supported on SRX320,
  SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS complaint
 • SRX-MP-1SERIAL-R
  Thiết bị mạng juniper 1 port Synchronous Serial, MPIM form factor supported
  on SRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS
  complaint

  SRX-MP-1SERIAL-R

  Thiết bị mạng juniper 1 port Synchronous Serial, MPIM form factor supported on SRX320, SRX340, …

  Liên hệ

  SRX-MP-1SERIAL-R
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper 1 port Synchronous Serial, MPIM form factor supported
  on SRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M. ROHS
  complaint
 • SRX-MP-LTE-AA
  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28,
  38-41 LTE bands (for Asia and Australia). Supported on
  SRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M

  SRX-MP-LTE-AA

  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 LTE bands (for Asia …

  Liên hệ

  SRX-MP-LTE-AA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28,
  38-41 LTE bands (for Asia and Australia). Supported on
  SRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M
 • SRX-MP-LTE-AE
  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-
  30, 41 LTE bands (for Americas and EMEA). Supported onSRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M

  SRX-MP-LTE-AE

  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29- 30, 41 LTE bands (for …

  Liên hệ

  SRX-MP-LTE-AE
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper 4G / LTE MPIM support 1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-
  30, 41 LTE bands (for Americas and EMEA). Supported onSRX320, SRX340, SRX345 and SRX550M
090 349 6668