So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • AMP XG Category 6A Patch Panel, Shielded, SL
  Patch Panel XG Cat 6A AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất và mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digit

  AMP XG Category 6A Patch Panel, Shielded, SL

  Patch Panel XG Cat 6A AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất và mãn tất cả các yêu cầu …

  Liên hệ

  AMP XG Category 6A Patch Panel, Shielded, SL
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel XG Cat 6A AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất và mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digit
 • AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL

  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng …

  Liên hệ

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
 • AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL

  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng …

  Liên hệ

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
 • AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL, A
  Patch Panel AMPTRAC Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL, A

  Patch Panel AMPTRAC Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những …

  Liên hệ

  AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, SL, A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel AMPTRAC Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
 • AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 24-P
  Patch Panel 110Connect Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

  AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 24-P

  Patch Panel 110Connect Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những …

  Liên hệ

  AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 24-P
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel 110Connect Category 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
 • AMP Category 5E Patch Panel Unshielded SL
  Patch Panel Category 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).

  AMP Category 5E Patch Panel Unshielded SL

  Patch Panel Category 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng …

  Liên hệ

  AMP Category 5E Patch Panel Unshielded SL
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel Category 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).
 • AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 12-P
  Patch Panel 110Connect Cat 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

  AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 12-P

  Patch Panel 110Connect Cat 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng …

  Liên hệ

  AMP Category 5e Patch Panel, Unshielded, 12-P
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Patch Panel 110Connect Cat 5e AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
090 349 6668