So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B FortiWAN-200B(FWN-200B): Fortinet FortiWAN-200B Appliance FortiWAN-200B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 200Mbps throughput, upgradeable to 600Mbps. 5 x GE RJ45 ports, 1 x RJ45 HA Port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1 x 500GB HDD Storage, Single PSU

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B FortiWAN-200B(FWN-200B): Fortinet FortiWAN-200B …

  Liên hệ

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-200B FortiWAN-200B(FWN-200B): Fortinet FortiWAN-200B Appliance FortiWAN-200B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 200Mbps throughput, upgradeable to 600Mbps. 5 x GE RJ45 ports, 1 x RJ45 HA Port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1 x 500GB HDD Storage, Single PSU
 • Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech Fortinet FortiWAN-1000B Appliance FortiWAN-1000B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 1Gbps throughput, upgradeable to 2Gbps. 3 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP ports, 1 x RJ45 HA Port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1 x 1TB HDD Storage, Redundant PSU

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech Fortinet FortiWAN-1000B Appliance …

  Liên hệ

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-1000B- Digitech Fortinet FortiWAN-1000B Appliance FortiWAN-1000B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 1Gbps throughput, upgradeable to 2Gbps. 3 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP ports, 1 x RJ45 HA Port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1 x 1TB HDD Storage, Redundant PSU
 • Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B Fortinet FortiWAN-3000B Appliance FortiWAN-3000B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 3Gbps throughput, upgradeable to 9Gbps. 8 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP ports, 8 x 10GE SFP+ ports, 1 x RJ45 HA port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1TB HDD Storage, Redundant PSU

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B Fortinet FortiWAN-3000B Appliance FortiWAN-3000B Link …

  Liên hệ

  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị cân bằng tải Fortinet FortiWAN-3000B Fortinet FortiWAN-3000B Appliance FortiWAN-3000B Link Load Balancing System, supports Tunnel Routing. Base System 3Gbps throughput, upgradeable to 9Gbps. 8 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP ports, 8 x 10GE SFP+ ports, 1 x RJ45 HA port, 1 x RJ45 Serial Console port, 1TB HDD Storage, Redundant PSU
090 349 6668